MASZYNY

  • AUTOMATYCZNE LINIE DO PRODUKCJI PŁYT WARSTWOWYCH
  • PŁYTY SIP Z IZOLACJĄ STRUKTURALNĄ
  • PŁYTY WARSTWOWE PVC
  • ANELE NADWOZIA CIĘŻARÓWEK-CHŁODNI
  • PŁYTY SANDWICH
  • ECHNOLOGIA USZCZELEK TWORZONYCH W MIEJSCU (FIPG)
  • DREWNO KLEJONE LAMINOWANE
  • LAMINACJA PŁASKA
  • MASZYNY DO OBRÓBKI PŁYT WARSTWOWYCH
  • PRASY
ASPL-10M AUTOMATYCZNA LINIA PRODUKCJI SIP
PVC HPL SANDWICH PANEL LINII PRODUKCYJNEJ
SIP SPL-1 XL LINIA PRODUKCYJNA
SPL-9 1C MASZYNA APLIKUJĄCA
SPL-9 2C MASZYNA APLIKUJĄCA
SPL-1 SANDWICH LINIA PRODUKCYJNA
SPL-2 SANDWICH LINIA PRODUKCYJNA
SPL-10M SANDWICH LINIA PRODUKCYJNA
SPL-10S 1C PUR MASZYNA APLIKUJĄCA
SPL-11 2C KONSOLA PUR RC/BC
FPS-900 ST
FPS XL-6500 SIP
TYPU C PRASA PNEUMATYCZNA
FPS-400 SIP GROOVER
FPS-900 BC
BS-750 PIŁA TAŚMOWA
BS-750 PIŁA TAŚMOWA IC
SRT-7500 POCHYLNIA
RTF-7500 FLIPPER